Brunsnegleaksjonen på Bragernes er gjennomført 4-5 ganger siden 2016. I hovedsak foregår informasjonen om en evt. aksjon på Facebook.
Her er lenke til facebooksiden: Brunsegleaksjonen på Bragernes.

På Facebooksiden vil du finne lenker til informasjon om metode, virkestoffer, rodekart, navn på kontaktpersoner mm. Og ikke minst om og når det skal være snegleaksjon.

Om brunsnegler og formering:
Brunsnegler formerer seg voldsomt fort. En snegle kan legge 400 egg på en sesong og dersom du har 10 snegler i hagen din i sommer kan du ha 4000 snegler der neste år.
Ved å delta på en snegleaksjonen er du med på å redusere bestanden av brunsnegler i vår bydel. En snegle som er syk av nematoder vil bli spist av sine artsfrender som igjen blir syke og som derved blir spist av sine brødre/fettere. Sånn er dette lagt opp.

NB: når det gjennomføres en aksjon håper vi inderlig at du vil være med å lage et bedre nærmiljø. Innsatsen er kanskje 2-3 timer dugnad, gevinsten er mye større. De fleste aksjoner på Bragernes gjennomføres i koordinert samarbeid med Konnerud Hagelag. Her utveksler vi også erfaringer og aksjonsform, oppskrifter på snegleåte, logistikk og mye annet.

På bildet er snegleåtet lagt under en melkekartong med åpninger på siden. Dette for å hindre at fugler spiser opp åtet.

Snegleåtet er her lagt under en melkekartong for å hindre at fugler spiser åtet.
 

Utvikling & Profil

Jeg har telefon det går an å nå meg på også.
Øystein Berg, telefon: +47 913 14 646


Utvikling og Profil AS
Org.nr.: 913 015 681

Denne nettsiden bruker Google Analytics.